[email protected]


Logo
Bli Medlem

IFO (Idrettsfritidsordning) 

HOLMENPARKEN IFO (Idretts Fritids Ordning) på Holmen idrettspark er et prosjekt mellom idrettene med tilhørighet til idrettsparken. Idrettslagene Holmen IF, Holmen tennis, Holmen tropp & turn, Holmen hockey og Asker Svømmeklubb står bak Holmenparken IL.

HOLMENPARKEN IFO (Idretts Fritids Ordning) har fokus på GLEDE, LEK og MESTRING!

IFO Arrangeres hver fredag gjennom hele skoleåret og følger skoleruten i forhold til fridager. Barna hentes på skolen ved skoleslutt og kjøres til Holmen idrettspark.

MÅLGRUPPE:

Barn på 1 til 7 trinn i barneskolen som ønsker å prøve flere idretter i tiden etter skolen.

MÅLSETTING:

HOLMENPARKEN IFO har som målsetning at barna skal få prøve mange forskjellige idretter gjennom skoleåret. Vi skal ha fokus på GLEDE, LEK og MESTRING! Våre instruktører stiller med sterk faglig kompetanse og lang erfaring innen barne- og ungdomsidretten. Vi ønsker å skape interesse for idrett generelt og at deltakerne ønsker å fortsette/begynne med organisert idrett i fremtiden. Holmenparken IFO gjennomføres på barnas premisser hvor det viktigste er at barna trives og har det gøy.

UTSTYR:

Idrettslagene låner ut nødvendig utstyr som trengs for å gjennomføre aktiviteten. Deltagerne må selv forsørge trenings- og svømmeklær, men kan få låne fotball, tennisracket, skøyter, hjelm osv. Dersom noen ikke har langrennsutstyr (ski, staver,skisko), så ønsker vi gjerne beskjed om dette i god tid i forveien da det tar noe tid å få tak i låneutstyr for langrenn. Vi kan også anbefale BUA som låner ut utstyr gratis.

GJENNOMFØRING (tid/datoer):

Barna hentes så fort som mulig etter skoleslutt, men noe venting må påberegnes. Barna kjøres så til Holmen idrettspark hvor økten starter med en rolig stund med matpakke, lekser og frilek ca. 30-60 min. Videre vil barna få ca. 90 min med idrettsaktivitet. Aktiviteten er ferdig kl. 16:00 og barna må hentes i det respektive idrettsanlegget. Barna vil prøve hver idrett over en periode på 6 uker. Idrettene de får prøve er Ball-lek, Ishockey, Svømming, Turn, Langrenn* og Tennis

*Ved eventuelt lite/ingen snø i perioden vil det bli barmarkstrening.

  • Ball-lek| Oppstart: 23 aug.
  • Turn | Oppstart: 11 okt.
  • Hockey | Oppstart: 22 nov.
  • Langrenn | Oppstart: 17 jan.
  • Svømming | Oppstart: 7 mars.
  • Tennis | Oppstart: 25 april.

*Det er ikke IFO i ferier, og på hellig/fridager

Vi har plass til 32 barn.

BETALING:

HOLMENPARKEN IFO koster ca. 1349 kr. pr. mnd. + et engangsbeløp på kr. 100 som dekker medlemskap i Holmenparken IL. Deltagelse er en abonnementsordning med trekk den 1 hver måned. Oppsigelsestid er 2 måneder gjeldene fra 1. hver måned. Betaling for august 2023 gjøres direkte ved påmelding.

Påmelding - trykk her