FELLESKAP - MESTRING - INNOVATIVT

Holmenparken ønsker å fremme Felleskap gjennom å få flere barn og unge til å starte med idrett. Vi mener også mestring er en veldig viktig faktor for å ha glede i livet og Holmenparken legger til rette aktiviteter, kurs og arrangement som fremmer mestring i ung alder. Holmenparken ønsker også å satse på nye idretter som esport f eks, og i den sammenheng må vi tenke innovativt

Her finner du oss

HOLMEN IDRETTSPARK

Vogellund, 1394 Nesbru